Hộp dựng thức ăn ( Lunch Box)

112,000

Kích thước: 21 Cm x 14 Cm x 6 Cm

Chất liệu: 100% Environmental Protection Polypropylene PP.

error: Content is protected !!