Giá để thanh bar DHZ E7055A

10,000,000

Tên máy Barbell Rack
Mã máy E7067A
Kích thước 990 x 850 x 1320mm
Trọng lượng 70kg
Độ dày thép 3mm
Giá đỡ 10 giá đỡ

error: Content is protected !!