Giá để tạ đơn DHZ E7067A

9,000,000

Tên máy Dumbbell Rack
Mã máy E7067A
Kích thước 2295 x 595 x 725mm
Trọng lượng 57kg
Độ dày thép 3mm
Giá đỡ 10 giá đỡ

error: Content is protected !!