Đai quấn bụng đốt mỡ (Shaped belt)

394,000

Còn Size XL, cho vòng Eo 96 – 106 Cm.

còn 2 hàng

error: Content is protected !!